מסלול יצואנים

מסלול

למי זה מתאים?

על רקע חשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף היצוא בישראל, הוחלט על הקמת מסלול ייעודי ליצואנים. הגדרה של יצואן הינה יצוא בהיקף של 250 א’ דולר לשנה שקדמה לבקשת ההלוואה.
במסלול זה ההלוואה המקסימלית עד 12% ממחזור המכירות לשנה שקדמה לבקשת הלוואה

עסק בהקמה יכול להיות:

1. עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).
2. עוסק פטור המתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע”מ.
3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.
4. בעל עסק אשר הפועל ממקום מגוריו ומחליט לפעול ממקום ייעודי, ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ש”ח מיום הקמתו.

תנאי ההלוואה:

> סכום מירבי – 500,000 ש”ח (לעסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש”ח, או 8% מהמחזור לעסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ש”ח).
> תקופת ההלוואה – עד חמש שנים (מתוך זה גרייס של עד 6 חודשים).
> ריבית – ריבית מקובלת להלוואות מסוג זה, לפי שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
> בטחונות – עד 25%.