מסלול הון חוזר

מסלול

למי זה מתאים?

המסלול מיועד לעסקים פעילים ורווחיים אשר נקלעו למצוקה תזרימים נקודתית וזקוקים למימון הפער התזרימי שנוצר בעקבותיה או לרכישת מלאי להגדלת מחזור המכירות. מטרת המימון יכולה להיות על מנת לגשר על הפער המימוני בלוחות הזמנים שיש לעסק בין התשלום השוטף לספקים לבין תקבולים מאוחרים מלקוחות.

עסק בהקמה יכול להיות:

1. עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).
2. עוסק פטור המתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע”מ.
3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.
4. בעל עסק אשר הפועל ממקום מגוריו ומחליט לפעול ממקום ייעודי, ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ש”ח מיום הקמתו.

תנאי ההלוואה:

> סכום מירבי – 500,000 ש”ח (לעסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש”ח, או 8% מהמחזור לעסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ש”ח).
> תקופת ההלוואה – עד חמש שנים (מתוך זה גרייס של עד 6 חודשים).
> ריבית – ריבית מקובלת להלוואות מסוג זה, לפי שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
> בטחונות – עד 25%.